FAQ

/ ZPRACOVÁNÍ

/ Dodací lhůta se liší dle aktuální vytíženosti a množství zakázek.
/ Běžná lhůta je 1—8 týdnů.
/ Výběr fotografií se liší dle typu zakázky. Většinou si fotografie vybírám sama, jelikož už s ní mám nějakou představu.
/ Surové RAW data neposkytuji!
/ Výsledná fotografie je chráněna autorstvím, proto není povolený žádný zásah do barevných korekcí apod.

/ DOPLŇKY

/ K focení je možné objednat také vizážistku. Cena líčení je 400,- (líčení trvá cca 30min.).
/ Nabízím tisk fotek, fotoplátna, photoblocky aj.
/ Hotové zakázky zasílám poštou, cena je 60,-.

/ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ.

/ OBJEDNÁNÍ FOCENÍ
Objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky.
Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek, rozumí jim, stejně tak srozumí autorskému přístupu a fotografickému stylu, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

/ OBJEDNÁVACI LHŮTA
Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženost.

/ ZRUŠENÍ REZERVACE
Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

/ NÁHRADNÍ TERMÍN
Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.

Náhradní termín
/AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Enter a Heading