OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust.

Objednávky jsou závazné od okamžiku odsouhlasení termínu focení. Odsouhlasením termínu focení souhlasíte i s obchodními podmínkami.

/REZERVACE

• Při rezervaci termínu focení je uhrazen rezervační poplatek 1 000 Kč, který je po focení odečten z celkové částky za daný balíček.

• Rezervační poplatek je nevratný.

• Rezervace je platná po uhrazení rezervačního poplatku.

• Zaplacením rezervačního poplatku klient stvrzuje přijetí těchto obchodních podmínek a jejím porozuměním. Klient je obeznámen se stylem úpravy fotografií a nemá proti němu žádné výhrady./ZRUŠENÍ REZERVACE

• Jeli termín focení zrušen fotografkou, rezervační poplatek je navrácen v plné výši, nebo je termín focení přesunut na jiné datum.

• Pokud je termín zrušen ze strany klienta, rezervační poplatek propadá v plné výši. /SPLATNOST CEN

• Po uskutečnění focení je klientovi zasláno potvrzení s doplatkem za zvolený balíček. Po přijetí peněz na účet jsou klientovi zaslány náhledy fotografií.

• Pokud si klient vybere fotografie nad rámec balíčku. Jejich úprava započne až po zaplacení fotobalíčku.

• Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena./VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

• Do týdne po obdržení zbylé částky na účet za fotobalíček, klient obdrží odkaz na galerii s neupravenými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.

• Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádím výhradně já, jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

•  Zákazník si fotky vybírá sám, kromě svatebních fotografií.

• Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografky jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).

• Objednání fotografií k úpravě i k tisku je závazné – pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku.

• Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy./DODACÍ LHŮTA FOTOGRAFIÍ

• Dodací lhůta portrétních fotografií je osm týdnů od zaslání vybraných fotografií zákazníkem určených k úpravě fotografkou.

• V případně dokoupených kusů fotografií se dodací lhůta prodlužuje.

• Tištěné fotografie zasílám na vaši adresu za poplatek dle sazebníku, případně je možné osobní předání dle domluvy.

• Upravené fotografie jsou dodány ve formátu JPG ve 2 rozlišeních - k tisku a k umístění na web.

• Upravené fotografie archivuji 3 měsíce. 

• Neupravené fotografie neposkytuji./REKLAMACE, TISK A VYVOLÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

• Fotografie nechávám vyvolávat u ověřeného českého dodavatele.

• Reklamovat je možné pouze tiskové chyby (poškrábání fotografie, pruhy

na fotografii...).

• Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky./SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

• Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítí.

• Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom

fotografku dopředu informovat (nejpozději však se zasláním fotografií k

úpravě). /POUKAZ

• Termín focení si objednávejte minimálně 1 měsíc před koncem platnosti poukazu.

• Po uplynutí doby platnosti poukaz propadá a není možné jej nahradit jinými službami.

• Není možné směnit hodnotu poukazu za peníze.